Privacy beleid

INLEIDING

Eyecentre verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via luc@eyecentre.nl of via 0475-461771

WIE ZIJN WIJ?

Eyecentre (handelsnaam van Uijen B.V.) is een optiek-onderneming. Wij leveren daglenzen. Eyecentre is gevestigd aan de Molenweg 29 A, 6051HG in Maasbracht en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRIVACY STATEMENT BEZOEKERS WEBSITE

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in geval van het versturen van facturen). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.

Als u een bezoekje brengt aan onze website en/of ons een e-mail stuurt, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens (onder meer) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten ook gebruiken wij deze data om een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld heeft.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om uw gegevens op te slaan en deze te gebruiken. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de afmeld link in deze e-mails of een e-mail bericht sturen aan luc@eyecentre.nl. Neem voor het inzien van uw gegevens of voor het doorgeven van een wijziging ook even contact met ons op. Uw persoonsgegevens worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

Wij verzamelen de volgende gegevens:Persoonsgegevens van onze klanten (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres) inclusief de oogmeetgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens (bankgegevens).

Doel verwerking persoonsgegevens:Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens voor verschillende doelen. De verwerking van gegevens van onze klanten heeft als doel:

- Het ontvangen en verwerken van bestellingen of opdrachten van klanten;

- Het leveren van de bestelde producten/diensten;

- Het uitvoeren van de overeenkomst of opdracht;

- Het doen van betalingen en het berekenen van de inkomsten- en uitgaven stroom;

- Het innen van vorderingen;

- Het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de klanten;

- Het administratieve gedeelte zoals de accountscontrole.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

‍Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken de volgende rechten:

- Recht op informatie; het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt;

- Inzagerecht: het recht om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt;

- Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij Eyecentre om dit te corrigeren;

- Recht van verzet: u heeft het recht om aan Eyecentre te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken;

- Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;

- Recht op data portabiliteit; als u uw persoonsgegevens wilt overzetten naar een andere partij, dan dient Eyecentre daar aan mee te werken.

Bewaartermijnen Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Eyecentre zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartijd vernietigen. De bewaartermijnen worden omschreven in het register van verwerkingen. Voor wat betreft de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een opdracht en/of dienst, deze worden bij Eyecentre 15 jaar bewaard.

Beveiliging Eyecentre draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen. De directie van Eyecentre is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers voor het juist omgaan met de regelgeving en de beveiliging van data.

Bevoegde toezichthouder

‍Toezicht op verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie Eyecentre verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Tot slot Het privacy beleid is vastgesteld door de directie van Eyecentre d.d. 11-05-2018

Eyecentre houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Disclaimer Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Cookies en tracking technologieën Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf of in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Mocht u overgaan tot het uitschakelen van cookies, dan is het mogelijk dat bepaalde functies niet meer werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

De belangrijkste cookie die we gebruiken is die van Google Analytics:

Google Analytics

‍Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor campagnes voor (gratis) producten van Eyecentre verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Daarnaast maken wij voor Eyecentre gebruik van aangepaste doelgroepen via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina:

Facebook

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van Eyecentre te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Heeft u nog vragen?Neem dan contact op met ons op:

Eyecentre

Molenweg 29 A

6051 HG Maasbracht

0475-461771

luc@eyecentre.nl